Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
1,575 views • November 19, 2021

Biden planearía reemplazar a Kamala:CNN|¿Quién controla BLM?|Victoria Rep. presagia Catástrofe Dem.

En Primera Plana
Nuestro patrocinador: https://sekur.com/es , Código promocional "DAVID" para un 25% de descuento. ¡Hola Gente Libre! Bienvenidos a ‘En Primera Plana’. *** Novedades: https://newsletter-es.youmaker.com/?channel=En-Primera-Plana Apóyanos: https://donorbox.org/en-primera-plana YOUMAKER (otro YouTube): https://www.youmaker.com/channel/330ef923-4488-46b3-9338-21a30da0df39 Telegram: https://t.me/enprimeraplana Correo electrónico: en.primera.plana.correo@gmail.com
Show All
Comment 0