เราใช้คุกกี้เพื่อทำความเข้าใจว่าคุณใช้ไซต์ของเราอย่างไรและเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ ซึ่งรวมถึงการปรับแต่งเนื้อหาและการโฆษณาในแบบของคุณ การใช้เว็บไซต์ของเราต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานของเรา Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
152 views • June 22, 2022

why everything I knew about productivity is wrong… & what’s the way forward

Rowena Tsai
Rowena Tsai
IG: http://instagram.com/rowenatsai | Having spent the majority of my conscious life optimizing for productivity, testing new habits, creating all sorts of routines, and even unintentionally turning it into my niche here on Youtube the past couple of years... I’m here to tell you today that I may have had it all wrong. :') For those who have been very patiently waiting, thank you 💗 I hope this gives a little glimpse into all the mammoth mindset shifts that have been happening in my little brain. So—what does slow productivity mean to you?? Don't be a stranger 🙃: ╰ Business: rowena@rare.global ╰ 💌: rowenatsai@gmail.com 🎙 Voice Hugs podcast: ╰ Spotify https://open.spotify.com/show/5IlF8gTgHi8tf2hVDvd19e?si=f7c0a2f554114f3a&nd=1 ╰ Apple https://podcasts.apple.com/ca/podcast/voice-hugs/id1601536900 🌸 OUR JEWELRY LINE w/ Ana Luisa: https://www.analuisa.com/collections/beauty-within/ — — — — — — — — — — — — — — — — — — ⛳️ APPS (not sponsored, but they're affiliates 🙇‍♀️) ╰ Sunsama https://sunsama.grsm.io/rowena ╰ Notion https://bit.ly/32iOKJn ╰ Shortform https://www.shortform.com/ ╰ Superhuman didn't mention but a fave for emailing https://superhuman.sjv.io/WD2jde 🎥 VIDEOS MENTIONED ╰ Work-life harmony https://youtu.be/Lda4pp6AqVU ╰ Kdramas (if you need some distraction 😛) https://youtu.be/dqxZo63ym74 ╰ How to get your life together & find your values https://youtu.be/RCHPLzPlstk ╰ Organize your phone to work for, not against, you https://youtu.be/q1f3gphuUmY 📚 BOOKS ╰ Four Thousand Weeks by Oliver Burkeman https://amzn.to/3Oq5lx2 ╰ Digital Minimalism by Cal Newport https://amzn.to/3n2BGi5 ╰ Deep Work by Cal Newport https://amzn.to/3HKJfDE 🔗 EXPAND THE MIND ╰ Universe size comparison (video) https://youtu.be/8Are9dDbW24 ╰ Pale Blue Dot by Carl Sagan (video, watch this!!) https://youtu.be/wupToqz1e2g ╰ It's Time to Embrace Slow Productivity (article) https://www.newyorker.com/culture/office-space/its-time-to-embrace-slow-productivity ╰ On Slow Productivity & the Anti-Busyness Revolution (article) https://www.calnewport.com/blog/2021/04/07/on-slow-productivity-and-the-anti-busyness-revolution/ ╰ Tim Ferriss x Cal Newport (podcast) https://tim.blog/2022/02/02/cal-newport/ — — — — — — — — — — — — — — — — — — ✨ If you’re at all curious: • My spiritual practice, Falun Dafa http://bit.ly/2z49zqz • If you're interested in reading more, start with this to get an understanding of what qigong entails http://bit.ly/2u8DXOC • The main text we read is Zhuan Falun* http://bit.ly/2t48xJP *Best to read start to finish in the shortest time possible for the highest benefit. • If you want to learn more about Falun Dafa and qigong, check out local contacts in your area - there are practitioners globally and in most big enough-ish cities: http://bit.ly/2E0PL6S • My friend Chris over at China Uncensored made an incredibly informative video on what Falun Dafa is and why it's being persecuted in China (YT video): http://bit.ly/2CR9yZQ — — — — — — — — — — — — — — — — — — Video edited by Rowena Tsai https://www.instagram.com/rowenatsai/ Music from Epidemic Sounds: https://www.epidemicsound.com/referral/9xymuz Camera & Equipment 🎥: • Canon point and shoot https://amzn.to/2ZH8p0Q • Canon mirrorless https://amzn.to/3moR07b • Canon wide-angle lens https://amzn.to/3kpMinS • Rode mic attached to mirrorless https://amzn.to/32yXwQO • Rode mic for voiceover https://amzn.to/2FsbwTO • Manfrotto 3-section tripod http://amzn.to/2sPRaIu • Manfrotto mini tripod https://amzn.to/32BEucD • Final Cut Pro X
Show All
Comment 0