Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
0/10782
244 views • August 10, 2022

Geopolitical Analyst Breaks Down Bill Proposed to Prevent CCP From Buying Farmland in America

NTD News
NTD News
Two U.S. senators have proposed a bill to prevent the Chinese Communist Party (CCP) from buying farmland in the United States. Geopolitical analyst Anders Corr breaks down the national security risks associated with the CCP owning farmland in America.
Comment 0