Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
0/9398
795 views • June 28, 2022

July 4 Weekend Flight Delays and Cancellations Becoming Costly

NTD News
NTD News
We are fast approaching the July 4 long weekend. If you are planning to fly somewhere, flight cancellations and delays might make holiday plans less relaxing.
Comment 0