Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
794 views • March 26, 2022

角逐中期選舉 共和黨候選人盼權利回歸人民|今日加州

角逐中期選舉 共和黨候選人盼權利回歸人民 今年11月,加州即將迎來中期選舉。週四(24日),南加州一場共和黨候選人論壇上,競選州長、州務卿和參議員等職位的候選人,紛紛表達改善加州的決心。 週四(3月24日),在由帕特尼克松共和黨婦女聯合會(Pat Nixon Republican Women Federated)舉辦的共和黨候選人論壇上,候選人不約而同指出,加州的犯罪、遊民、教育和野火等問題,讓人民無法安心生活。 加州總檢察長候選人厄雷表示,儘管州長紐森聲稱撥款加強執法,但取消警察經費、釋放監獄罪犯等政策,才是當前治安問題的主因。 共和黨籍總檢察長候選人 Eric Early:「雖然他(州長紐森)說將提供更多的錢來打擊犯罪,但他支持47號法案,罪犯在商店偷到950美元,但不用承擔後果。他不會公開站出來支持我們勇敢的執法人員,他支持打開監獄,讓重罪犯逍遙法外。」 他們指出,對企業徵收重稅的政策迫使企業出走。「批判性種族理論」(Critical race theory)等教育方針,也間接導致人口流失。 共和黨籍總檢察長候選人 Eric Early:「我們必須把這些(批判性種族理論)清除,因為它們在侵犯我們孩子的思想。」 共和黨籍州長候選人 Jenny Rae Le Roux:「他們(加州人)搬家時告訴我們,真的是因為在這裡不再感到安全了,我們不覺得孩子能有良好教育。我們要麼必須讓他們在家上學,要麼把他們送去重視孩子的學校。」 共和黨籍參議員候選人 Cordie Williams:「有很多法案支持戀童癖者,也支持猥褻兒童者。他們試圖在我們的孩子身上注入更多毒素,並剝奪父母的選擇權。」 候選人還希望通過紙本投票、當日直播計票過程等手續,幫助加州選舉重獲公正性。 共和黨籍州務卿候選人 Rachel Hamm:「我認為這將為我們的選舉帶來信任、透明度和誠實。」「我們真的可以讓加州成為它應該成為的樣子,這是美國最偉大的州。」 加州共和黨將在4月24日,宣布此次中期選舉的背書名單。 #共和黨籍候選人 #加州中期選舉 #加州問題 #遊民問題 #犯罪率上升 #47號法案 #帕特尼克松共和黨婦女聯合會 #高稅收 #批判性種族理論 #剝奪父母選擇權 #紙本投票 #加州州務卿 #直播計票過程 #PatNixonRepublicanWomenFederated #治安問題 #搬離加州 #今日加州 捐款我們:https://bit.ly/2NyHzVK Telegram電報 http://t.me/CaliforniaNewz Twitter推特 https://twitter.com/CA_Today Facebook臉書 http://www.facebook.com/NTDTVLA/
Show All
Comment 0