เราใช้คุกกี้เพื่อทำความเข้าใจว่าคุณใช้ไซต์ของเราอย่างไรและเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ ซึ่งรวมถึงการปรับแต่งเนื้อหาและการโฆษณาในแบบของคุณ การใช้เว็บไซต์ของเราต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานของเรา Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
973 views • June 26, 2022

[#570] 딥스의 꼭두각시가 된 대한민국! 인육 먹는 좀비 충격적인 '인공육’ 광고

예레미TV
예레미TV
□ 예레미TV는 보수주의 가치를 바탕으로 국내외 이슈와 세계적 현상을 전해 드리고 그 이면을 분석하는 시사 채널입니다. 이 시대의 진실을 밝히기 위해 우리는 모든 거짓과 불의에 맞섭니다. 평화로운 노예 보다 위험할 수 있는 자유를 우리는 선호합니다. □ 후원계좌(국내) : 신한은행 110-532-395014 이** □ 후원계좌(해외) : WOORI BANK (SWIFT CODE : HVBKKRSEXXX) 1081-000-956733 JUN YONGNAM □ 후원계좌(페이팔) : paypal.me/neoego80 □ 카카오톡 오픈채팅방 https://open.kakao.com/o/gDlFzUce □ 유튜브 예레미TV 채널 주소 https://www.youtube.com/channel/UCkF5UOwexHXcg7vHs7sfQkg □ 유메이커 예레미TV 채널 주소 youmaker.com/c/예레미tv (https://www.youmaker.com/c/PxBQ8vozlK15) □ 네이버tv 예레미TV 채널 주소 tv.naver.com/jeremytv □ Rumble(럼블) 예레미TV 채널 주소 rumble.com/c/c-1287153 =========== Music1: bensound Music2: 브금대통령
Show All
Comment 0