Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
1,767 views • June 13, 2022

中共 国内や海外に軍事基地大量建設

中共は国内や海外に軍事基地を大量に建設しています。最近、カンボジア南西部のリアム海軍基地に、中共が秘密裏に海軍施設を建設していると報じられています。
Comment 0