Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
480 views • April 17, 2021

바이올린으로 방탄 Savage Love 미친 속주 ㅎㄷㄷ 끝나고 관객 탄성 (탁보늬 X 김지훈)

Daily Busking
Daily Busking
바이올리니스트 탁보늬와 기타리스트 김지훈이 카페 아스타나에서 방탄 소년단의 Savage Love를 편곡하여 연주했습니다. Violin(바이올린). @탁보늬 Guitar(기타). @Hooon김지훈 Follow Global #KPOP Media #DailyBusking via - TikTok: http://tiktok.com/@dailybusking - Facebook: http://bit.ly/2SIoTR7 - Twitter: http://bit.ly/2SIlBxb - Youtube: http://bit.ly/DailyBusking * Business Inquiry: contact@inplayteam.com * Filmed and edited by #DailyBusking * All rights reserved © Daily Busking
Show All
Comment 0