Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
1,653 views • June 4, 2022

〈吹替版〉香港警察 天安門事件記念日に警告

香港警察は6月2日、無許可の集会を開かないよう市民に警告しました。この警告は、1989年に起きた天安門事件の33周年記念日の2日前に出されました。
Comment 0