Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
309 views • July 30, 2022

Médicos acuerdan $10.3 millones en juicio; Emergencia sanitaria por viruela en NY y San Francisco

NTD en español
NTD en español
💎NTD en EpochTV: https://es.theepochtimes.com/c-ntd-noticias 💎Done aquí: https://donorbox.org/ntd-en-espanol 💎NTD en Rumble: https://rumble.com/c/NTDEspanol Noticias de hoy 29 de julio de 2022 en NTD
Show All
Comment 0