Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
806 views • March 13, 2022

An Underwater World Awaits You as You Explore a 60-Meter Deep Sunken City

Endless Adventure
An underwater world awaits you as you explore a 60-meter deep sunken city. Dive into another world. Welcome to Deep Dive Dubai. #Reposted from @faz3 ****** An entire world awaits you at @deepdivedubai the world's deepest pool, with a depth of 60 meters (196 feet) #Dubai Credit: @deepdivedubai - instagram.com/deepdivedubai/
Show All
Comment 0