ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
642 views • December 18, 2021

〈字幕版〉中国 国有企業が「五毛」を大量に養成

中国共産党政権は「五毛(ウーマオ)」と呼ばれるパートタイムインターネット評論員を増員しようとしています。五毛の仕事は、中共が敏感とみなすものや、中共を批判するオンラインコンテンツを見つけ、削除し、ブロックすることです。
Comment 0