Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
50 views • June 28, 2022

E媽說故事📖《小老鼠和大象》睡前故事│晚安│寶寶故事│中文童話│床邊故事│兒童故事│寶貝故事

4 in love
4 in love
故事主題: 📖小老鼠和大象 故事配樂 「Kevin MacLeod」創作的「FairyTale Waltz」是根據「Creative Commons Attribution」(https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) 授權使用 來源:http://incompetech.com/music/royalty-free/index.html?isrc=USUAN1100232 演出者:http://incompetech.com/ #睡前故事 #寶寶故事 #中文童話 #床邊故事 #兒童故事 #寶貝故事
Show All
Comment 0