ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
0/10805
162 views • August 12, 2022

New York Tenants Face All-Time High Rents

NTD News
NTD News
Manhattan's housing market is bouncing back from the pandemic, and the soaring rents are forcing many long-term tenants to give up their apartments altogether.
Comment 0