ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
0/10654
606 views • August 9, 2022

Lawsuit: Government Commands Big Tech to Censor

NTD News
NTD News
A civil rights organization is joining efforts to stop the government from stifling free speech. The focus is on information related to COVID-19 and treatments for the disease circulating on social media. NTD spoke with Jenin Younes, litigation counsel for the New Civil Liberties Alliance, about why they’re taking up this fight.
Show All
Comment 0