เราใช้คุกกี้เพื่อทำความเข้าใจว่าคุณใช้ไซต์ของเราอย่างไรและเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ ซึ่งรวมถึงการปรับแต่งเนื้อหาและการโฆษณาในแบบของคุณ การใช้เว็บไซต์ของเราต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานของเรา Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
1,605 views • June 14, 2022

〈字幕版〉上海の企業家ら 公開書簡で政治改革を要求

中国の企業家や投資家数十人が公開書簡を出しました。書簡では、中共の政治改革を求め、社会の抜本的な変革を列挙しています。 中国で匿名の公開書簡が出回り、議論を巻き起こしています。
Comment 0