เราใช้คุกกี้เพื่อทำความเข้าใจว่าคุณใช้ไซต์ของเราอย่างไรและเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ ซึ่งรวมถึงการปรับแต่งเนื้อหาและการโฆษณาในแบบของคุณ การใช้เว็บไซต์ของเราต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานของเรา Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
45,598 views • June 29, 2022

Pfizer mRNA Vaccine Lowers Sperm Concentration By 15.4% Months After Injection: Israeli Study | Facts Matter

Facts Matter
Facts Matter
According to a new peer-reviewed study that was just published in Israel, researchers found that Pfizer’s COVID-19 vaccine leads to lower levels of semen in men. Specifically, they found that in the six-month period post-vaccination, sperm concentration decreased by 15.4 percent, leading to motile count (which is the number of moving sperm) being reduced 22.1 percent. Stay tuned for our newsletter so you won’t miss out on our exclusive videos and private events. Listen to Podcasts: iTunes Podcast: https://ept.ms/FactsMatterApplePodcast Spotify Podcast: https://ept.ms/FactsMatterSpotifyPodcast Google Podcast: https://ept.ms/FactsMatterGooglePodcast Follow Facts Matter on social media: Twitter: https://twitter.com/FactsMatterRB Truth Social: https://truthsocial.com/@FactsMatterRoman Gettr: https://gettr.com/user/factsmatterrb Gab: https://gab.com/factsmatterroman Telegram: https://t.me/FactsMatter_Roman Instagram: @epoch.times.roman Click the "Save" button below the video to access it later on "My List". Follow EpochTV on social media: Twitter: https://twitter.com/EpochTVus Rumble: https://rumble.com/c/EpochTV Truth Social: https://truthsocial.com/@EpochTV Gettr: https://gettr.com/user/epochtv Facebook: https://www.facebook.com/EpochTVus Gab: https://gab.com/EpochTV Telegram: https://t.me/EpochTV
Show All
Comment 0