Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
385 views • November 3, 2019

神韻2020全球巡迴演出預告片(華人版)

江南女子的柔美 蒙古健兒的陽剛 錦繡河山的壯麗 五千文明的芬芳 風靡世界的神韻藝術團 邀請您 同覽天國勝境 重溫盛世華章 讓這藝術的饗宴 撣去我們記憶的塵封 重拾民族的輝煌
Show All
Comment 0