Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
304 views • August 11, 2022

สิ่งที่เห็นในความฝัน: ความเสียใจที่ไม่บรรลุภารกิจให้สำเร็จ

รุ่งเช้าวันที่ 2 มกราคม ฉันฝันถึงสองเหตุการณ์ เป็นความฝันที่ชัดเจนมาก เป็นความฝันของสองเหตุการณ์ที่สร้างความสั่นสะเทือนแก่ฉันอย่างมาก พูดว่าฝัน ที่จริงก็คือเรื่องที่ฉันไปประสบมาจากการที่หยวนเสิน(จิตหลัก)ออกจากร่าง... รับฟังตอนอื่น ๆ ได้ทาง youmaker.com/c/falunthairadio และ falunthairadio.blogspot.com รับฟัง podcast ได้ทาง https://falunthairadio.podbean.com/
Show All
Comment 0