Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
1,261 views • April 29, 2022

🔥上海人反了!小區明碼標價幹這事;敢言向松祚大談愛國自由創新冷戰;烏戰大轉折烏表態越境出擊;烏耗軍火如喝水美武器庫存半年內耗盡西方臨抉擇;上海飢民組織集體砸鍋;美或已經濟衰退

00:00 摘要 02:06 上海人造反了!小區明碼標價幹這事【阿波羅網報導】 03:59 堵上海居民蘇州高速路加裝刀片鋼絲網、百米一崗 05:23 上海飢民組織集體砸鍋行動當局推給「境外勢力」遭痛批 06:31 敢言經濟學家向松祚大談愛國、自由、創新、冷戰 08:21 馬雲被起訴阿里股價暴跌美國釋加大制裁信號 09:19 支持全球北約英外長警告中共須按國際規則行事 10:02 烏戰大轉折:烏稱有權襲擊俄軍事設施基輔可打擊俄領土 10:33 與普丁會談結束!聯合國秘書長「無招」:俄烏會打到克宮喊停為止 11:17 普丁有新動作?外媒揭俄狂印逾17萬外交護照內幕 12:32 買我戰機來打我?美向烏提供米17直升機俄批違反採購合約 13:00 烏消耗軍火如喝水美軍武器庫存恐半年內耗盡西方面臨抉擇 14:33 美國或已處於經濟衰退拜登受最多指責聲浪須為經濟走下坡解釋 訂閱副频道:https://www.youtube.com/channel/UCUvyZm6pukKtQ6ozfMZhM-Q 訂閱主频道連結: https://www.youtube.com/user/aboluowang 贊助阿波羅網(台湾之外):https://donorbox.org/aboluowang 贊助阿波羅網(台湾):https://p.ecpay.com.tw/11B19D7 加入會員連結 : https://www.youtube.com/user/aboluowang/join 阿波羅網爆料信箱:aboluobl@gmail.com 您可以在右下角按訂閱並打開小鈴鐺🔔,就能收到最新最快的節目訊息! #上海 #向松祚 #乌克兰 #美军 #美国经济 #拜登 #苏州 #阿波羅 #阿波羅網 本文網址: http..... 歡迎大家加入阿波羅網電報頻道:https://t.me/aboluowang Twitter推特:https://twitter.com/aboluowang Facebook臉書:https://www.facebook.com/aboluowang/
Show All
Comment 0