Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
208 views • April 22, 2022

新冠疫情后 出現一個特殊現象 看完一場演出 身體放鬆 病痛減輕 | 健康1+1 · 直播

健康1+1
健康1+1
美國放鬆疫情限制,民眾回歸正常生活。看完一場演出后,觀衆表示感受到巨大的能量,病痛得到改善。爲什麽一場演出可以提高心靈? 💎今日專家 楊景端 美國楊氏整合醫學中心主任 + 美國賓州楊氏整合醫學中心創始人兼醫學主任 + 美國亞利桑那大學整合醫學中心教授 + 美國臨床針灸學院主席 + 曾受邀在哈佛大學、賓夕法尼亞大學、貝勒醫學院、美國精神病學年會多次做專題演講 請關注:景端医話 https://www.youtube.com/channel/UCE7WneiakoyykXzhktMHYhg -- ⭕️ 歡迎訂閱 + 按小鈴鐺 🔔 https://www.youtube.com/channel/UC8I3-FAdFC-S9NyT204lTIw?sub_confirmation=1 ⭕️ 支持我們👉 https://donorbox.org/health1plus1 ⭕️ 會員網站👉 https://health1plus1.com (提供數據來源、會員特別節目、文字直播版等) -- 收聽Podcast👉https://podcasts.apple.com/us/podcast/健康1-1/id1531011217 -- ‣‣ 臉書 ► https://www.facebook.com/health1plus1/ ‣‣ IG ► https://www.instagram.com/health1plus1/ ‣‣ Pinterest ► https://www.pinterest.com/health1plus1/ ‣‣ 推特 ► https://twitter.com/1_health1 ‣‣ SafeChat ► https://safechat.com/channel/2788856500089034720 ‣‣ 新唐人官網 ► ntdtv.com/health ‣‣ 大紀元官網 ► dajiyuan.com/health 💎本節目首飾贊助:神韻shop 網址:https://www.shenyunshop.com https://www.shenyun.com/utm_source=health1+1 聯繫我們:health@ntdtv.com -- time code: 00:00 身體能量關係 03:30 身體在能量場的作用下會~ 05:50 靈魂需要被鼓勵! 06:58 提高心靈的方法 07:47 選擇 10:20 如何提升心靈層次 -- 觀看更多: 直播精選 - https://bit.ly/3fI1GeG 楊景端|直播精選 - https://bit.ly/3CBVPBw 疫苗 · 新冠 - https://bit.ly/2ZA8Mhe 疫情 · 病毒 - https://bit.ly/3vXWhaS -- title: #疫情 #改善 #病痛 -- © All Rights Reserved.
Show All
Comment 0