Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
0/10694
288 views • August 12, 2022

Feminist Movement Fracturing Over What a ‘Woman’ Is: PragerU Influencer

NTD News
NTD News
At the Conservative Political Action Conference 2022 in Dallas, Texas, NTD’s Paul Greaney sat down with PragerU influencer and Turning Point USA ambassador Lily Kate.
Comment 0