เราใช้คุกกี้เพื่อทำความเข้าใจว่าคุณใช้ไซต์ของเราอย่างไรและเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ ซึ่งรวมถึงการปรับแต่งเนื้อหาและการโฆษณาในแบบของคุณ การใช้เว็บไซต์ของเราต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานของเรา Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
250 views • December 24, 2020

Trumps drei Pfeile, um sich zu wehren | Eine bizarre Wende in fünf Sekunden | US Wahl

Heute werden wir über drei Pfeile, der der Wahrheit sprechen, die auf die Herzen von drei Institutionen zielen, welche uns entweder im Weg stehen oder sich auf unsere Seite stellen und der Gerechtigkeit zum Sieg verhelfen könnten. Also, wenn wir die aktuelle Situation betrachten, werden wir feststellen, dass Präsident Trump zwei Pfeile abgeschossen hat und ein dritter auf dem Bogen liegt und auf die Gelegenheit wartet, ausgelöst zu werden. Obwohl die ersten beiden Pfeile auf zwei verschiedenen Wegen unterwegs sind, zielen sie beide auf das gleiche Ziel. Der erste Pfeil ist der juristische Pfeil, der auf das Oberste Gericht zielt. Die heutigen Themen: 00:00 Intro 01:34 Erster Pfeil: Juristischer Pfeil zum Obersten Gerichtshof 04:24 Der zweite Pfeil: Herz-Pfeil an den Kongress 07:35 Den dritten Pfeil abschießen? 11:29 Zusätzliche Sanktionen für KPCh-Funktionäre, die Menschenrechte verletzen https://kurzelinks.de/lbsh https://kurzelinks.de/ht9s https://kurzelinks.de/v2od https://kurzelinks.de/xdtf https://kurzelinks.de/kuw8 https://kurzelinks.de/jo8m https://kurzelinks.de/6e9a https://kurzelinks.de/1bbb https://kurzelinks.de/l4y5 https://kurzelinks.de/kdc2 https://kurzelinks.de/ubvy https://kurzelinks.de/4s7o https://kurzelinks.de/4s7o https://kurzelinks.de/3n0j #FrontpageDeutsch #TrumpBiden #USWahl ----------------- E-Mail: brennpunktmitsg@gmail.com Telegram: https://t.me/FrontPageDeutsch
Show All
Comment 0