Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
0/10694
260 views • August 10, 2022

Los Angeles Council Votes to Ban Homeless Encampments

NTD News
NTD News
The city of Los Angeles has banned homeless encampments from being a certain distance from schools and daycares. The city council’s vote came after much public protest, to the point of having to pause the meeting.
Comment 0