Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
237 views • December 11, 2021

不只1個浪人?手錶主人身份比金霸王更屌!|《鷹眼》影集第4集細節/彩蛋/幕後

#hawkeye #marvel 🎥 鷹眼影集第4集伊蓮娜黑寡婦終於出現 🎥 神秘的手錶主人到底是誰? 🎥 浪人背後真的有人幫忙嗎? 鷹眼影集,鷹眼聖誕節來到紐約帶孩子們一起過節,但發現有人在冒充浪人,追尋下認識了Kate Bishop,也被捲入了一些黑幫事件,在處理這些事情時,碰巧認識了Echo,又被捲入更深的事件,然後,發現背後的老大是... ---------------- 超讚的VPN Surfshark連結來啦!👇👇👇 1.7折優惠碼「TEEPR」 SurfShark👉 https://surfshark.deals/TEEPR ---------------- FB @TEEPRVideo IG @balabala_lab 想聽我分享【正面大叔】思想的請到 👇YouTube頻道 - 就Jon👇 https://www.youtube.com/channel/UChPM... 想【問我問題】請到 👇Instagram - jojontalk👇 https://www.instagram.com/jojontalk/
Show All
Comment 0