Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
531 views • November 20, 2021

Jason Piano Live

Piano
Piano
來學習彈彈鋼琴吧 Discover the new way to learn piano ► https://go.flowkey.com/jasonpiano 加入會員 Jason Piano member https://goo.gl/JzDChh 聽更多Jason Piano流行鋼琴音樂 http://goo.gl/CJGIck Jason Piano第二頻道訂閱連結 https://goo.gl/jWTjwW FB ►http://goo.gl/nnGWzk IG ►https://goo.gl/m5zQu8 Weibo ►http://goo.gl/Bs0oZm
Show All
Comment 0