Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
0/10782
199 views • August 11, 2022

New US Africa Command Chief Takes Office

NTD News
NTD News
U.S.-Africa Command now has a new commander. The incoming chief, Marine Corps Admiral Michael Langley, succeeds Stephan J. Townsend, as he steps up to lead the U.S. military on the African continent.
Show All
Comment 0