ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
1,198 views • May 28, 2022

外国メディアの習近平重病説報道 「20大」を控えた世論戦か

中共の第20回全国代表大会を控え、習近平総書記に関する様々なうわさが拡散され、反習近平派が意図的に世論戦を仕掛けているのではないかと疑われています。一方習近平総書記は、軍全体に対し党史の学習を常態化させ、軍隊に対する思想管理を強化しています。
Comment 0