เราใช้คุกกี้เพื่อทำความเข้าใจว่าคุณใช้ไซต์ของเราอย่างไรและเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ ซึ่งรวมถึงการปรับแต่งเนื้อหาและการโฆษณาในแบบของคุณ การใช้เว็บไซต์ของเราต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานของเรา Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
324 views • June 16, 2022

How No Contact Works To Get Your Ex Back

Coach Lee
Coach Lee
An explanation of how no contact works to get your ex back for those who are using the No Contact Rule but are losing hope. Coach Lee provides reasons why it works and also reads some emails sent to him of real-life cases of people who got their ex back using the No Contact Rule. There are 5 reasons that Coach Lee goes over in this video of how no contact works and then he finished with an example of a woman who got her boyfriend back and then a man who got his girlfriend back by watching Coach Lee's videos and following his suggestions closely. Get Coach Lee's Emergency Breakup Kit at https://myexbackcoach.com/ebk and his Emergency Marriage Kit at https://myexbackcoach.com/emk. Videos Mentioned In This One: Stages Your Ex Goes Through During No Contact https://www.youtube.com/watch?v=wYEAWNvtaTk How To Stay Out of the Friend Zone With Your Ex https://www.youtube.com/watch?v=Kj25uMlUHYw&t=41s Subscribe to Coach Lee's channel to be notified when he has more content like this! On Instagram at https://instagram.com/realcoachlee
Show All
Comment 0