Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
158 views • May 25, 2022

經濟學者月刷卡才1.7美元,銀行哭了!胡叼盤成良心公知,馬化騰罕見暗諷!揭秘導致猴痘全球傳播背後兩千億美元暗黑生意!差點被鐵鍊女,B站博主才幹一個月就被拐賣!【新聞最嘲點 姜光宇】2022.0524

新聞最嘲點
💛支持光宇👉 https://donorbox.org/funnynewsjiang 💛逛逛神韻小商品👉 https://www.shenyunshop.com?utm_source=guangyu_funnynews&utm_medium=youtube&utm_campaign=4U3j62pl9LM&utm_content=description_comment_link_to_syshop 💛 Coupon :「Guangyu10」輸入可打九折 ! 💛歡迎您留下Email📧,光宇新視頻將在第一時間通知您👉 https://newsletter.youmaker.com/?channel=newscd - ⭕️ 訂閱「大話西油」👉 https://www.youlucky.biz/dhxy ⭕️ 訂閱優美客Youmaker👉 https://www.youmaker.com/channel/c9842965-726c-4bfe-9c9f-b91b3f6c11c9 ⭕️ 訂閱YouTube每日視頻👉 https://bit.ly/Mrfunnynews - Telegram: https://t.me/MrFunnyNews Parler:https://parler.com/profile/FunnyNews/ 臉書:https://www.facebook.com/Mr.GuangYu/?ref=page_internal #馬化騰 #猴痘 #胡錫進 #上海 #疫情 -2022年第七屆「新唐人全世界中華傳統武術大賽」正在報名當中,詳情請點擊 https://martialarts.ntdtv.com Credits: shutterstock Images: https://shutr.bz/2u8Zdp8 Music: Audioblocks.com, epidemicsound.com Stock Video: Videoblocks.com © All Rights Reserved. -經濟學者一個月刷卡1.7美元,銀行要哭了!叼盤胡錫進成「良心公知」,馬化騰罕見暗諷!揭秘導致猴痘全球傳播背後的兩千億美元暗黑生意!差點被鐵鍊女了,B站博主才幹一個月就被拐賣! ©️ 版權所有
Show All
Comment 0