Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
950 views • June 4, 2021

甄妮 | 海上花 | 電影主題曲1987

經典老歌~好聽~
此曲的背景, 在澳門拍攝,男主角是日本🇯🇵明星:鶴見辰吾女主角是歌技、演技雙全的張艾嘉~ 甄妮 - 海上花 1986(電影 海上花 主題曲 1987)
Comment 1