Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
395 views • February 26, 2022

2022虎年新作《過年2》 | 三姐妹回家過年各懷心事,沒想到年夜飯桌上的狠人竟然另有其人!

新世紀影視
新世紀影視
新世紀影視為2022虎年獻上新作短片《過年2》,祝大家过好年、家和順、常团圆! ●劇情簡介: 大年三十處處是張燈結綵的節日氣氛,但金玲三姐妹卻歡喜不起來。本該一團和氣的年夜飯桌上,一家人竟算起了三家帳,出錢最少的三妹金玲家被揶揄的抬不起頭,不僅鬧得老兩口垂頭喪氣,還拆散了金玲小倆口。二姐趕走了窮小子小明,金玲悲傷的離家而去。沒想到時隔三年,三姐妹大年三十再一次相聚過年,但這次金玲帶回來了個狠角色,接下來發生的事兒讓桌前的所有人意想不到⋯⋯ ●主要演員: 童言、顧小北、李欣琦、張洋、慧月、金聲 ●其他參演作品: 《過年》 《百裡挑一》 《年年有魚》 ————————— 如需轉載,請附帶本信息: ©2022 新世紀影視 版權所有,未經授權不得重新剪輯或截取影片畫面 新世紀影視是非營利組織,遵循中華神傳文化的傳統理念並專注創作啟迪人心的電影 🍀如果您喜歡我們的影片,請支持我們🍀 信用卡捐助 - https://bit.ly/3zoTuco PayPalCAD - https://bit.ly/DonateNCFcad PayPalUSD - https://bit.ly/DonateNCFusd ————————— 🔔觀看更多影片🔔 訂閱頻道 - https://bit.ly/subNCFzh 加入會員 - https://bit.ly/3vEVvOB
Show All
Comment 0