ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
0/10805
373 views • August 16, 2022

George Gascon Recall Fails After Nearly 20,000 Signatures Rejected

NTD News
NTD News
After months of gathering signatures, the recall of Los Angeles District Attorney George Gascon has failed. The County Clerk’s office rejected thousands of signatures.
Comment 0