Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
184 views • April 30, 2022

俄羅斯犯眾怒,聯大決定限制五常動用否決權!學谷愛凌的奴性,別學王思聰的血性!漫威大片《奇異博士2》驚見大紀元報箱,要辱華!新郎通過直播看自己的婚禮,只因沒核酸!【新聞最嘲點 姜光宇】2022.0429

新聞最嘲點
💛支持光宇👉 https://donorbox.org/funnynewsjiang 💛逛逛神韻小商品👉 https://www.shenyunshop.com?utm_source=guangyu_funnynews&utm_medium=youtube&utm_campaign=voagqxK-CgI&utm_content=description_comment_link_to_syshop 💛 Coupon :「Guangyu10」輸入可打九折 ! 💛歡迎您留下Email📧,光宇新視頻將在第一時間通知您👉 https://newsletter.youmaker.com/?channel=newscd - ⭕️ 訂閱「大話西油」👉 https://www.youlucky.biz/dhxy ⭕️ 訂閱優美客Youmaker👉 https://www.youmaker.com/channel/c9842965-726c-4bfe-9c9f-b91b3f6c11c9 ⭕️ 訂閱YouTube每日視頻👉 https://bit.ly/Mrfunnynews - Telegram: https://t.me/MrFunnyNews Parler:https://parler.com/profile/FunnyNews/ 臉書:https://www.facebook.com/Mr.GuangYu/?ref=page_internal #谷愛凌 #王思聰 #奇異博士 #習近平 - Credits: shutterstock Images: https://shutr.bz/2u8Zdp8 Music: Audioblocks.com, epidemicsound.com Stock Video: Videoblocks.com © All Rights Reserved. -俄羅斯犯眾怒,聯大決定限制五常動用否決權!學谷愛凌的奴性,別學王思聰的血性!漫威大片《奇異博士2》驚見大紀元報箱,要辱華!新郎通過直播看自己的婚禮,只因沒核酸! ©️ 版權所有
Show All
Comment 0