Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
427 views • July 23, 2022

〈字幕版〉米商務長官 半導体法案の議会通過遅れに警鐘

米国のジーナ・レモンド商務長官は、半導体関連法案の可決が遅れていると指摘し、議会通過の緊急性を強調しました。
Comment 0