ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
146 views • June 3, 2022

NTD週刊英語ニュース 2022.06.04

00:06人権をテーマにした映画祭 NYで開催 03:31ベトナムの輸出額が急増 05:12米民泊大手エアビー 中国本土事業を終了へ 06:06「スターリンク」は軍事的脅威=中国の軍事研究者 08:05時系列で見る豪中関係 11:48新首相就任後のドイツと中国の関係 13:52「台湾を侵略最多場合 中国との関係を断つ」=世論調査 14:51中共の海外統一戦線工作部
Show All
Comment 0