ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
0/7374
781 views • May 27, 2022

Lincoln Memorial to Celebrate 100th Anniversary

NTD News
NTD News
The Lincoln Memorial is turning 100 on May 30. The site has become a symbol of America and witnessed many significant occasions. A century of unity will now be counted as one of them.
Comment 0